Suivi de la courbe de croissance de bébé avec Nestlé Baby&Me

Opvolging van de groeicurve van je baby

Volg de groeicurve van je baby door zelf de indicatoren te tracken gedurende de eerste 1000 dagen.

Hoe worden de groeigrafieken berekend?  

 

Groeidiagrammen zijn gebaseerd op groeicriteria die bepaald worden door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Deze zijn ontwikkeld aan de hand van kinderen die volgens de huidige internationale gezondheids- en voedingsrichtlijnen zijn grootgebracht. De onderzochte kinderen werden op tijd geboren, kregen uitsluitend borstvoeding en hun moeders rookten niet. Prematuriteit, genetisch potentieel en etniciteit zijn enkele van de variabelen die niet werden onderzocht, maar waarmee artsen wel rekening houden bij de beoordeling van de groei van een kind. 

 

Groei in aantallen  

 

Gemiddelde gewichtstoename 

0-1 maand: 20-30 g/dag 

0 tot 3 maanden: 0,6 tot 1,4 kg/maand 

4 tot 6 maanden: 500 g/maand 

7 tot 12 maanden: 250 g/maand 

Gedurende de periode van 12-24 maanden zal het kind 1,8 - 2,3 kg aankomen. 

In het algemeen verdubbelt het gewicht van het kind tussen 4 en 5 maanden, en verdrievoudigt het op de leeftijd van één jaar.  

 

Gemiddelde groei 

De lengte van een kind neemt in het eerste levensjaar met ongeveer 25 cm toe, waarna de groei na de leeftijd van 2 jaar afneemt. Groeicurves houden rekening met deze variaties in tempo. Daarnaast kunnen voeding, geslacht, gezondheidsproblemen en de lengte van de ouders de groei beïnvloeden. 

Kinderen die vóór het einde van de zwangerschapstermijn zijn geboren, groeien anders, maar halen hun leeftijdsgenoten tussen de 2 en 3 jaar in. Om de groei van premature baby's te beoordelen, gebruiken artsen specifieke groeidiagrammen. 

Om te berekenen waar uw kind zich op de groeigrafieken bevindt, voert u het geslacht, de geboortedatum, het gewicht en de lengte van uw kind in.

(*) Verplichte velden

Geslacht *
Voeg het gewicht en de lengte van je baby toe

kg

cm

Gewichtscurve

Lengte curve

Nestle Baby&Me Club - Cardparagraph NL
Word lid van de Nestlé Baby&Me Club

Een complete ervaring van zwangerschap tot 3 jaar: praktische hulpmiddelen, kortingen en persoonlijk advies!