Privacyverklaring

Geen tijd om alles nu te lezen?

Hier geven we u alvast de belangrijkste informatie over uw data en privacy mee.

 • Als u lid wordt van de babyclub zal u regelmatig nieuws krijgen via de post of mail. Dit kan bestaan uit coupons, cadeaus maar ook vragenlijst en wedstrijden.
 • We houden het surfgedrag bij om zo de ervaring op onze websites aan te passen en ook meer gepersonaliseerde informatie te geven. Hiervoor maken we gebruik van cookies.
 • We verzamelen ook informatie via sociale kanalen. Als u ons merk volgt of ons feedback geeft op ons merk zullen we dit bijhouden om te leren en om u een betere service te kunnen aanbieden.
 • Wanneer u bij uw registratie ook aangeeft dat u mag gecontacteerd worden door andere merken van Nestlé, zullen we uw gegevens gebruiken voor communicaties rond alle merken. Dit kan via directe communicatie zijn (post, eMail). We gebruiken ook persoonlijke communicatie op sociale media of het internet.

Wat moet ik doen indien ik vragen heb of mijn gegevens wil inkijken?

Transparantie is het belangrijkste voor ons. U kan ten alle tijde ons consumentendienst contacteren bijvoorbeeld om uw gegevens aan te passen of in te kijken. Dit kan via eMail consum@be.nestle.com bijvoorbeeld.

-----------------------------------------------------------------------

Van toepassing sinds 1 mei 2015 laatst bijwerkt op 1 mei 2015

Nestlé stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan Nestlé. Tijdens uw interactie met Nestlé kunt u persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, e-mailadres, thuisadres en telefoonnummer). Dit zijn uw "persoonsgegevens".

In deze verklaring ("Privacyverklaring") wordt het volgende uiteengezet:

1. Reikwijdte en aanvaarding

2. Door Nestlé verzamelde persoonsgegevens

3. Persoonsgegevens van kinderen

4. Waarom Nestlé persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

5. Delen van persoonsgegevens door Nestlé

6. Uw rechten

7. Veiligheid en bewaren van gegevens

8. Hoe contact opnemen

1.    Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden.

Door gebruik te maken van de Nestlé sites (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de Nestlé sites (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen.

Nestlé behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

2.     Door Nestlé verzamelde persoonsgegevens

Nestlé kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

- Online en elektronische interacties met ons, onder andere via websites van Nestlé, mobiele applicaties, sms-programma’s of "branded" pagina's of applicaties van Nestlé op sociale netwerken van derden (zoals Facebook) (Nestlé sites);

- Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de callcenters van de Nestlé klantendienst; en

- Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door Nestlé, of door dienstverleners namens Nestlé, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die Nestlé nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoonnummer);
 • Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie), favoriete producten, hobby's, interesses, en informatie over uw gezin of levensstijl;  
 • Betaalinformatie, onder andere om aankopen te doen (zoals kredietkaartnummer, vervaldatum, factuuradres);
 • Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij Nestlé (zoals login-ID/e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en -antwoord);
 • Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met Nestlé over uw ervaring met Nestlé producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met Nestlé producten); en
 • Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met Nestlé (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een Nestlé site.

2.2  Gegevens die we verzamelen wanneer u een Nestlé site gebruikt.

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanner u een Nestlé site bezoekt. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

2.3  Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van Nestlé, openbare bronnen en sociale netwerken van derden. Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

 • persoonlijke contactinformatie; en
 • alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook) en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk.

We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

3.    Persoonsgegevens van kinderen

Nestlé vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als Nestlé ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. Nestlé kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

4.    Waarom Nestlé persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

Nestlé verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. Nestlé kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan. Merk op dat er veel webshops zijn die Nestlé producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door Nestlé. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts bij Nestlé te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma's die verbonden zijn met uw account.
 • Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.
 • Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.
 • Personalisering: Nestlé kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt Nestlé een vollediger beeld van u als consument, waarmee Nestlé u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten: om de producten van Nestlé te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop Nestlé dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de Nestlé sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als "gerichte reclame" of "online behavioural advertising". Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

 • Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over Nestlé, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.
 • Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:

Community-functies op een Nestlé site

Wanneer u een Nestlé site met een community-functie bezoekt en recepten, foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan Nestlé de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.

Virale websitefuncties

Nestlé kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een "tell-a-friend"-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.

Sociale netwerken van derden

Nestlé kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de Nestlé sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat Nestlé bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die Nestlé over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

Andere specifieke doeleinden

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de Nestlé sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

5.    Delen van persoonsgegevens door Nestlé

Nestlé deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven.

Nestlé kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

5.1 Verwante bedrijven

Nestlé kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, … ) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

5.2 Dienstverleners

Nestlé kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens Nestlé, met inbegrip van het aanbieden van de Nestlé sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken.

Nestlé eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de Nestlé site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

5.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

Nestlé kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. Nestlé raadt u aan de privacyverklaring van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan Nestlé, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

5.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

Nestlé kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of als Nestlé te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van Nestlé door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van Nestlé wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

6.    Uw rechten

6.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over Nestlé ("opt-out") en kunt dat doen door:

(a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;

(b) als u een account hebt bij Nestlé, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of

(c) met ons contact op te nemen .
Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van Nestlé kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

6.2 Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Als Nestlé geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om Nestlé te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u bij Nestlé een account hebt voor een Nestlé site, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel "uw account" of "uw profiel" op de Nestlé site (indien beschikbaar). Zo niet kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te corrigeren.

7.    Veiligheid en bewaren van gegevens

7.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft Nestlé een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

 • Beveiligde bedrijfsomgeving: Nestlé slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van Nestlé op "need-to-know"-basis. Nestlé volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.
 • Versleuteling van betaalgegevens: Nestlé maakt gebruik van versleuteling die standaard in de sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in een webshop van Nestlé).
 • Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: Nestlé verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen.

Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites.

7.2 Bewaring

Nestlé zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met Nestlé gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

8.    Contact opnemen

Nestlé treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacyverklaring.. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of de manier waarop Nestlé persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via:

Telefoon op +32 (0)2 529 55 25
E-mail naar consum@be.nestle.com
Brief naar Nestlé Belgilux NV, Consumentendienst, Birminghamstraat 221 1070 Brussel

Copyright © mei 2015 Nestlé

Search icon

Nog steeds niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Probeer onze zoekmachine. We hebben altijd iets voor jou.